Kontakta oss


Har du frågor, vill engagera dig eller har en idé du vill dela med dig av, kontakta oss! Vi jobbar alla ideellt i föreningen och ibland har vi svårt att svara direkt. Vi återkopplar till dig så snart vi kan.


Styrelsen

Ordförande Emelie Kovacs, ordforande@glaumur.se

Kassör Therese Hahne, kassor@glaumur.se
Sekreterare Lina Wiklundh

Ledamot Janne Lundberg

Ledamot Hanna Klinkenberg

Suppleant Anna Jonsson

Suppleant Sandra Jörgensen


Sektioner

Tävlingssektionen

Emilie Kovacs, tavling@glaumur.se


Fritidssektionen

Lina Wiklundh, fritid@glaumur.se


Anläggningssektionen

Janne Lundberg


Sponsring

Anna Jonsson, sponsring@glaumur.se


Post- och faktura
Therese Hahne, Gökstigen 14, 654 68 Karlstad

Faktura e-post: kassor@glaumur.se

Bankgiro: 5527-7693

Swish: 1231146596


Föreningsinfo

Islandshästföreningen Glaumur - Islandshäst

Bildad 2015-01-01

Föreningsnummer 51151-150

Organisationsnummer 874001-8117