Tävlingsinformation

Generella regler för alla officiella SIF-tävlingar

  • Alla officiella tävlingar följer FIPO och det svenska tävlingsreglementet (http://www.icelandichorse.se/T%C3%A4vling/Reglementen/Svenskatill%C3%A4ggetTR.aspx) om ej annat anges
  • Ryttaren ska vara medlem i en lokalklubb och därmed i SIF och medlemsavgiften för innevarande år MÅSTE vara betald
  • Ryttaren ska inneha giltig tävlingslicens, olika avgift beroende på klass (engångslicens, lokal eller regional/nationell). Licensen löses via din lokalklubb
  • Hästen ska vara registrerad i SIF
  • Hästen ska vara korrekt vaccinerad mot hästinfluensa (A2). Vaccinationsbestämmelserna hittas i TR, Svenska tillägget (se hemsidan under rubrik Tävling/Reglementen)

För att tävlingsanmälan ska räknas som giltig krävs att både avgift och anmälan är hos arrangören senast sista anmälningsdagen! Om anmälningsavgift ska återbetalas krävs sjuk- eller veterinärintyg. Ev. behåller klubben en administrationsavgift, (SIF behåller 20%).

Det är viktigt att du som ryttare känner till reglerna för tävling. Vid tävling baseras domarens beslut på dessa regler. 2014 infördes en ny domarhandledning, vilket innebär att systemet för bedömningen är aningen annorlunda än tidigare.

Du har själv ansvar för att hästens och din utrustning är anpassad efter tävlingsreglementet. 

Bekräftelse från klubben
De flesta klubbar skickar ryttarbrev med fler detaljer om tävlingen och bekräftar att du är anmäld. Många klubbar har krav på hur många deltagare som ska vara anmälda till en gren för att den ska arrangeras. Det kan variera mellan 5-8 ekipage.

Bokning av box
Detta görs via IceSale i samband med anmälan. 

Frågor
Frågor om Glaumurs tävlingar besvaras i första hand av Tävlingsgruppen.

Du har själv ett ansvar att hästens och din utrustning är anpassad efter tävlingsreglementet. 

Länkar

Information om tävlingsplatsen Kils Hästcenter Hannäs finns på: http://www.hastcenterhannas.se/

Läs mer om att tävla på islandshäst på: http://www.icelandichorse.se/T%C3%A4vling.aspx

Checklista för ryttare: http://sifweb.moln.net/T%C3%A4vling/F%C3%B6rryttare/Checklista.aspx

FIPO: http://www.icelandichorse.se/T%C3%A4vling/Reglementen/T%C3%A4vlingsreglementeFIPO.aspx

Svenska tillägget till FIPO: http://www.icelandichorse.se/T%C3%A4vling/Reglementen/Svenskatill%C3%A4ggetTR.aspx