Instruktion - Collecting ring

Samling vid sekretariatet, senast 30 minuter innan första start, för genomgång.
Detta behövs och kan hämtas vid samlingen

  • Pärm med program/startlista för tävlingsdagen.
  • Låda med färgband att dela ut till ryttarna.

Färgbanden ska finnas i fem olika färger (röd, blå, gul, grön och vit) och varje ryttare ska ha två band i samma färg.
Om inget står i startlistan om vilken färg respektive ryttare ska ha så går man efter färgordningen röd, blå, gul, grön och vit.
När ryttarna blir inropade till collecting ring delar du ut banden i den ordningen.
Banden sätts på ryttarens båda ärmar eller på benet.
Hjälp gärna till med detta.
Vid final kan sex ekipage tävla samtidigt och då kan ett vara utan band.

Lyssna när speakern ropar upp ekipagen till collecting ring och följ med i programmet.