Ryttarförsäkran

Glaumur Islandshästförening
Påsktävling 2018-04-01
Bergsgården, Forshaga


 • Jag accepterar och lovar att följa villkoren i Fipos uppförandekod.
 • Jag försäkrar härmed på heder och samvete, att under de tre senaste veckorna, räknat från denna dag, har hästen:
  – icke visat tecken som kan tyda på smittsam sjukdom.
  – icke varit uppstallad i stall, där smittsam sjukdom mig veterligen förekommit,
  – ej heller på annat sätt varit i kontakt med annan häst, som såvitt känt kan misstänkas ha haft någon sjukdom och
  – är erforderligt tränad för tävlingsdeltagande samt i övrigt mig veterligen frisk.

  Överträdelser av dessa förbindelser kan leda till åtgärder vidtagna av
  Svenska Islandshästförbundet eller Feif.
Signatur/Underskrift: (Ryttare, eller om denna är omyndig, målsman)