Femgång F2

Denna gren rids med två eller fler ekipage på ovalbanan. Ekipagen visar de fem gångarterna på speakerns kommando.
1. Långsam- till mellantempo tölt.
2. Långsam- till mellantempo trav.
3. Mellanskritt.
4. Långsam- till mellantempo galopp.
5. Flygande pass.

Startlista


NUM  GR.        H/V    F            ID      DELTAGARE 


                                                                         

01      01          H       RÖ         021    Elin Skogsberg – Lyfting frá Hvoli

25      02          V       RÖ         011    Victoria Österberg – Erna från Stenholmen

26      02          V       BL         025    Erika Dijkstra [YR] – Runar från Lovengården


Våra sponsorer