Glaumur islandshästförening

Alla vi som på ett eller annat vis är engagerade i den underbara isländska hästen har ibland behov att träffa likasinnade för att skaffa information, läsa och lära, tävla, avels-bedöma, gå på kurs, köpa, sälja eller vad som helst som rör vårt stora intresse. I dag finns det cirka 27 000 islandshästar i Sverige och vi som sköter om dem är organiserade i 64 lokala, ideella föreningar av vilka Glaumur är en. Glaumur består idag av cirka 150 medlemmar ifrån Värmland och vi har vår ridanläggning och klubbstuga på Hannäs i Kils kommun.

Glaumur är anslutet till Svenska Islandshästförbundet (SIF) och därigenom även Svenska Ridsportförbundet. SIF arbetar för oss medlemmar på ett nationellt plan med frågor som rör vårt intresseområde, samt arrangerar Svenska Mästerskap och även internationella tävlingar. SIF ger ut en tjusig tidning, Islandshästen, med aktuellt material nio gånger per år. Tidningen skickas till alla medlemmar. SIF’s hemsida är alltid uppdaterad med nyttig information, här kan man läsa om krav på utrustning och anläggningar, anmäla sig till kurser och tävlingar. Det finns även mängder av information om annat som kan vara bra för oss i ”branschen”.

Glaumur verkar för att ta till vara medlemmarnas intressen i olika sammanhang och för att utöka intresset för islandshästen i Värmland. Vi deltar i riksårsmöten i SIF, arrangerar öppna tävlingar, för närvarande två per år. Vi håller kurser och sponsrar de som vill gå vissa utbildningar. Glaumur har byggt och driver ett högklassigt ridcenter på Hannäsudden utanför Kil till samman med två andra ”hästföreningar”.

Två gånger per år arrangerar vi möten för alla medlemmarna. Under hösten har vi medlemsmötet där vi främst diskuterar framtida projekt och planer. Under senvintern har vi årsmöte med rapportering av vad som hänt föregående år och val av styrelse, kommittéer och arbetsgrupper.

Glaumur har den här hemsidan samt en facebookgrupp som heter Glaumur Islandshästförening.

Om du tror att ett medlemskap kan vara intressant för dig, kontakta oss så berättar vi mer. 

 

 

 foreninng 1