Glaumur har valt att arbeta utifrån en styrelse på fem personer; En ordförande, kassör samt tre ledamöter. Medlemmarna arbetar sedan i föreningen genom arbetsgrupperna. Varje arbetsgrupp har en medlem av styrelsen kopplad till sig.Tanken är att du som vill engagera dig i föreningen skall kunna välja inom vilket område du vill engagera dig.

Man kan vara med i flera arbetsgrupper. Du ställer upp med den arbetsinsats/engagemang du har möjlighet att bidra med. Som deltagare i gruppen hålls du informerad om vad som händer gällande den grupp du är med i, planer samt ev. möten. Så du som vill vara med i någon arbetsgrupp hör av dig till sammankallande i just den grupp där du vill vara med!

DU behövs!
Kontaktpersoner i arbetsgrupper
 Bana/Anläggning  
Pontus Ullgren Sammankallande  073-052 44 10
Espen Kjölberg     
Mats Pedersen     
Eddie Thörnqvist     
Mikael Olsson    
Anders Magnusson    
Kenneth Jacobsson     
Ingemar Moland     
Henrik Alling     
Nina Eberleh  Kontakt styrelsen  
Cafeteria
Anette Pedersen Sammankallande 070- 543 47 91
Tina Larsson Kontakt i styrelsen  
Fia Gustavsson    
Marianne Andersson     
Terez Jansson     
Sponsring/marknadsföring  
Marita Lekmo Sammankallande 070-567 52 40
Victoria Österberg     
Emma Norlander Kontakt i styrelsen   
TREC/Fritid  
Karin Ekbro Sammankallande  070-530 52 23
Helen Berg     
Kajsa Janmark     
Susanne Gunnarsson Kontakt i styrelsen   
Tävling  
Emma Norlander Kontakt i styrelsen 070-6476405
Emilie Kovacs    
Tomas Åberg    
Web/Information 
Susanne Gunnarsson Sammankallande,Kontakt i styrelsen 070-308 60 51
Lars Öhrwall     
Pontus Ullgren    
Maria West     
Emma Norlander    
Tomas Åberg  Webmaster  073-5242801