Glaumur har valt att arbeta utifrån en styrelse på fem personer; En ordförande, kassör samt tre ledamöter. Medlemmarna arbetar sedan i föreningen genom arbetsgrupperna. Varje arbetsgrupp har en medlem av styrelsen kopplad till sig.Tanken är att du som vill engagera dig i föreningen skall kunna välja inom vilket område du vill engagera dig.

Man kan vara med i flera arbetsgrupper. Du ställer upp med den arbetsinsats/engagemang du har möjlighet att bidra med. Som deltagare i gruppen hålls du informerad om vad som händer gällande den grupp du är med i, planer samt ev. möten. Så du som vill vara med i någon arbetsgrupp hör av dig till sammankallande i just den grupp där du vill vara med!

DU behövs!
Kontaktpersoner i arbetsgrupper
 Bana/Anläggning  
Ingemar Moland     
Tomas Åberg    
Cafeteria
   
   
Sponsring/marknadsföring  
Louise Röjbro
Victoria Österberg     
Tävling  
Frida Dahlén  
Victoria Österberg    
Tomas Åberg    
Louise Röjbro    
Malin Eriksson    
Web/Information 
Tomas Åberg     
 Åsa Sörlin